Winkelen bij u in de buurt, klik hier

Registreer

Maak gratis je profiel aan

Bied

Bied mee vanaf 1 euro

Win

Win een van de veilingen

 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website outlet-veiling.nl. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Eigendom

De website en alle onderdelen daarvan, zijn eigendom van outlet-veiling.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Uitsluiting aansprakelijkheid

De op deze website getoonde informatie wordt door outlet-veiling.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. outlet-veiling.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar websites derden

Bepaalde links in deze site leiden naar websites buiten het domein van outlet-veiling.nl, welke geen eigendom zijn van outlet-veiling.nl, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van outlet-veiling.nl. Hoewel outlet-veiling.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door outlet-veiling.nl worden onderhouden wordt afgewezen.

Beschikbaarheid website

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Uitsluiting aansprakelijkheid schade

Outlet-veiling.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden ga naar het contactformulier.

hot items